вівторок, 29 квітня 2014 р.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік Секретаря сільської ради Горзов Марія Михайлівна

Загальна сума сукупного доходу – 68582,17 грн., у тому числі заробітна плата – 43035,43 грн., а також матеріальна допомога – 2776 грн. Пенсійні виплати – 12770,74 грн. Загальна сума сукупного доходу членів сім'ї – 45461,85 грн., ,Пенсійні виплати членів сім'ї – 25461,85. Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна – 20000 грн.  Майно, що перебуває у власності,  в оренді чи  іншому праві користування декларанта – земельна ділянка – 5200 кв.м., Земельні ділянки членів сім'ї декларанта – 3200 кв.м, житловий будинок – 114,6  кв.м. 

Транспортні засоби, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта -  Форд , 1990 року та Івеко-430, 2001 року, Рено – 2001 р..  утримання зазначеного у розділах ІІІ-У майна членів сім'ї декларанта  – 2802,49 грн.  Погашення основної суми позики (кредиту) – 24000,00 грн.,   погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 60000,00 грн .